Obowiązek informacyjny
Polityka prywatności strony www.logopedia-polski.pl
Wersja: 1.0
Data utworzenia: 28.06.2021Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), pragniemy przekazać Państwu następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest firma K&K Napierała Karolina Napierała z siedzibą w Warszawie(04 - 041) ul. Międzyborska 8B lok. 33, tel. 603 190 005 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • Poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.logopedia-polski.pl – w celu udzielenia skutecznej odpowiedzi na zapytania złożone poprzez ten formularz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy);
  • Jeżeli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z naszych usług,Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu potrzebnym do prawidłowego zawarcia i realizacji łączącej nas umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
  • Po zrealizowaniu moich usług wystawimy Państwu rachunek/fakturę – w tym celu zbierzemy od Państwa dane niezbędne do prawidłowego wystawienia tych dokumentów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 3. Odbiorcy danych osobowych:
  • Państwa zapytania i opinie przekazywane za pośrednictwem strony www.logopedia-polski.pl są udostępniane firmom świadczącym usługi informatyczne (usługi hostingowe, wsparcie techniczne w zakresie prowadzenia strony), z których korzystamyaby nasza strona działała sprawnie i prawidłowo. Zapytania te nie są zamieszczane na stronie internetowej i nie będą widoczne dla osób odwiedzających stronę;
  • Państwa dane zebrane w celu realizacji moich usług nie są udostępniane innym podmiotom;
  • Państwa dane zamieszczone na wystawionym rachunku/fakturze są udostępniane do biura rachunkowego, z którym współpracuję;
  • Nie przekazuję Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 4. Okres przechowywania danych osobowych
  • Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.logopedia-polski.pl będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub skutecznego rozwiązania sprawy będącej przedmiotem zapytania;
  • Dane zebrane w celu realizacji moich usług będą przechowywane do momentu zakończenia naszej współpracy. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa;
  • Dane zawarte w dokumentach księgowych będą przechowywane przez okres wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO;
  • usunięcia danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
  • przenoszenia danych osobowych - zgodnie z art. 20 RODO;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych - zgodnie z art. 21 RODO;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2).
 6. Dobrowolność/wymóg przekazania danych:
  • Korzystanie z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie a href="/www.logopedia-polski.pl" target="_blank"> www.logopedia-polski.pl jest dobrowolne jednak brak podania danych niezbędnych do skutecznego przesłania formularza będzie skutkował brakiem możliwości udzielenia przeze mnie odpowiedzi;
  • Przed rozpoczęciem terapii oraz w trakcie jej trwania będę prosiła o podanie informacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego przebiegu terapii - podanie tych danych jest warunkiem niezbędnym, abym mogła poprawnie realizować swoje usługi;
  • Podanie danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia rachunku/faktury jest wymogiem wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie:

  Nie będę podejmowała wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.